Stanevičienė, S., Treigienė, A.

Mycological and lichenological investigations in former Soviet military forestries in Lithuania. Micromycetes: Hyphomycetes [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: plikagrybšiai (Hyphomycetes)

Select year