Ignavičiūtė, M.

Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries. Micromycetes: Uredinales and Ustilaginales [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose. Mikromicetai: rūdiečiai (Uredinales) ir kūliečiai (Ustilaginales)]

Select year