Šlapkauskaitė, G., Jankavičiūtė, G.

Ecological role of B group vitamins in the succession of phytoplankton. 2. Investigations on the succession of late spring and structure of phytoplankton and structure of vitamins under expermentally modulated trophic conditions [Ekologinis B grupės vitamino vaidmuo fitoplanktono sukcesijoje. 2. Vėlyvo pavasario fitoplanktono sukcesijos ir vitaminų struktūros tyrimai eksperimentiškai modeliuotomis įvairaus trofiškumo sąlygomis]

Select year