Stankevičienė, D., Levinskaitė, L.

Tarptautiniai aukštesnieji kursai ir minisiumpoziumas „Biotechnologiniai ir ekotehnologiniai aplinkos atkūrimo metodai“ [International Advanced Cours and Minisymposium „Bio- and Ecotechnological Methods in Restoration“]

Select year