Sinkevičienė, Z., Makavičiūtė, J.

Unusual vegetative propagation of water lobelia (Lobelia dortmanna) in Lake Salinis(Lithuania). [Neįprastas ežerinės lobelijos (Lobelia dortmanna) vegetatyvinio dauginimosi atvejis Salinio ežere Lietuvoje]

Select year