Sendžikaitė, J., Pakalnis, R., Lazdauskaitė, Ž., Avižienė, D., Jarašius, L., Ptašekienė, V.

Vegetation peculiarities and management possibilities of Smeltė Botanical Reserve [Smeltės valstybinio botaninio draustinio augalijos ypatumai ir gamtotvarkos galimybės]

Select year