Kačergius, A., Jovaišienė, Z.

Molecular characterization of quarantine fungus Diaporthe/Phomopsis vaccinii and related isolates of Phomopsis from Vaccinium plants in Lithuania [Karantininio grybo Diaporthe/Phomopsis vaccinii ir kitų Phomopsis izoliatų, išskirtų nuo Vaccinium augalų Lietuvoje, molekulinė charakteristika]

Select year