Malciūtė, A., Naujalis, J. R.

Some relevant problems of Rhododendron introduction in Lithuania [Apie kai kurias aktualias rododendrų introdukcijos Lietuvoje problemas]

Select year