Gaurilčikienė, I., Supronienė, S., Ramanauskienė, J.

A survey of Oculimacula yallundae and O. acuformis population in different regions of Lithuania [Oculimacula yallundae ir O. acuformis populiacijų skirtingose Lietuvos zonose apžvalga]

Select year