Makavičiūtė, J., Sinkevičienė, Z.

Initial data on populations of water lobelia (Lobelia dortmanna) in Lithuania [Pirmieji duomenys apie ežerinės lobelijos (Lobelia dortmanna) populiacijas Lietuvoje]

Select year