Jovaišienė, Z., Lane, C.

First Report of Phytophthora cactorum in Lithuania [Pirmas pranešimas apie Phytophthora cactorum Lietuvoje]

Select year