Bagdonaitė, E., Pečiulytė, D., Janulis, V., Ivanauskas, L.

Preliminary study of the antifungal activity of the ethanolic extracts from Hypericum perforatum [Paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) etanolio ekstraktų poveikio pelėsiniams grybams pradinis tyrimas]

Select year