Stankevičiūtė, J.

The succession of sand vegetation of Lithuanian seacoast [Lietuvos pajūrio smėlynų augalijos sukcesija]

Select year