Paal, T., Starast, M., Karp, K.

Influence of different fertilisers and fertilising frequency on the development of Vaccinium angustifolium seedlings [Skirtingų trąšų ir tręšimo dažnio poveikis Vaccinium angustifolium sėjinukų vystymuisi]

Select year