Zitikaitė, I., Staniulis, J., Jomantienė, R., Petniūnas, P.

Molecular and immunoelectron microscopic identification of Pepino mosaic potexvirus in tomato fruits imported from Spain [Molekulinis ir imunoelektroninis mikroskopinis pepino mozaikos poteksviruso identifikavimas importuotų iš Ispanijos pomidorų vaisiuose]

Select year