Samuitienė, M., Navalinskienė, M., Staniulis, J., Petniūnas, P.

Identification of Tobacco rattle tobravirus in ornamental plants by RT-PCR and immunosorbent electron microscopy [Dekoratyvinių augalų tabako garbanotosios dryžligės viruso nustatymas polimerazės grandininės reakcijos ir imunosorbentinės elektroninės mikroskopijos metodais]

Select year