Janušauskaitė, D.

The spread of stagonospora blotch in cultivars of spring triticale [Stagonosporozės plitimas vasarinių veislių kvietrugiuose]

Select year