Sendžikaitė, J., Pancekauskienė, D.

Structure and productivity of sown meadow communities on the Central Lithuanian Plain (on the model of Graisupis Experimental Field Station) [Sėtinių pievų bendrijų struktūra ir produktyvumas Vidurio Lietuvos lygumoje (Graisupio agrostacionaro pavyzdžiu)]

Select year