Kenstavičienė, P., Smaliukas, D.

Quantitative investigation of carbohydrates in the xylem of different species and clones of willows [Skirtingų rūšių ir klonų gluosnių medienos angliavandenių kiekybiniai tyrimai]

Select year