Stasińska, M., Sotek, Z.

Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (North West Poland) [Kai kurių Šiaurės Vakarų Pomeranijos (Šiaurės Vakarų Lenkija) pelkių makromicetai ir augalija]

Select year