Motiejūnaitė, J., Andersson, L.

Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi [Papildomi duomenys apie Lietuvos kerpių ir su jomis susijusių grybų florą]

Select year