Marčiulionienė, D., Montvydienė, D.

Augalų testorganizmų panaudojimas ekotoksikologiniams tyrimams [Using plants application of test-organisms in ecotoxicological investigations]

Select year