Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R., Vitėnaitė, T.

Ištirpusios organinės anglies srauto įvertinimas pradinėse pelaginio mitybos tinklo grandyse mezotrofiniame Balsio ežere [Evaluation of dissolved organic carbon flow at the initial chains of pelagic food-web in mesotrophic Lake Balsys]

Select year