Ozolinčius, R.

Lietuvos dendrofloroje naujos paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) formos [New forms of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) to the dendroflora of Lithuania]

Select year