Salina, O., Lugauskas, A.

Changes of micromycetes species in composted food waste and possibilities for their regulation [Mikromicetų rūšių kaita maisto atliekų komposte ir jos reguliavimo galimybės]

Select year