Sendžikaitė, J.

Perennial changes in extensively used sown meadow communities [Ekstensyviai naudojamų sėtinių pievų bendrijų daugiametės kaitos]

Select year