Samuitienė, M., Navalinskienė, M., Jomantienė, R., Davis, R. E.

Molecular detection and characterisation of phytoplasma infecting daisy (Bellis perennis L.) plants in Lithuania [Fitoplazmos, pažeidžiančios daugiametės saulutės (Bellis perennis L.) augalus Lietuvoje, nustatymas ir apibūdinimas molekuliniais metodais]

Select year