Markovskaja, S., Treigienė, A., Iršėnaitė, R.

Mitosporic fungi on oak (Quercus) in Lithuania. [Mitosporiniai grybai ant ąžuolų (Quercus) Lietuvoje] 

Select year