Karpavičienė, B.

Allium oleraceum populations: ecological attachment and reproduction [Laukinio česnako (Allium oleraceum) cenopopuliacijos: ekologinis prieraišumas ir dauginimasis]

Select year