Radušienė, J.

Secondary metabolites in wild populations of Hypericum perforatum and Hypericum maculatum [Laukinių Hypericum perforatum ir Hypericum maculatum cenopopuliacijų augalų antriniai metabolitai]

Select year