Motiekaitytė, V.

Survey of ruderal vegetation of Lithuania. The Bidentetea class [Lietuvos ruderalinės augalijos apžvalga. Bidentetea klasė]

Select year