Matulevičiūtė, D.

Diversity and distribution of communities of the Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954 order in Lithuania [Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954 eilės bendrijų įvairovė ir paplitimas Lietuvoje]

Select year