Kavaliauskas, S.

Structure of coenopopulations, species polymorphism and distribution of Rubus plicatus, R. nessensis and R. caesius in Lithuania [Gervuogių (Rubus plicatus, R. nessensis ir R. caesius) cenopopuliacijų struktūra, rūšių polimorfizmas ir paplitimas Lietuvoje]

Select year