Jehl?k, V., S?dlo, J., Dost?lek, J., Jaroh?mov?, V., Klimeš, L.

Chorology and ecology of Rumex confertus Willd. in the Czech Republic [Rumex confertus Willd. ekologija ir paplitimas Čekijoje]

Select year