Radušienė, J., Bagdonaitė, E.

Natūraliose cenopopuliacijose augančių Hypericum perforatum augalų fenotipinių požymių įvairavimo analizė [Analysis of phenotypic variation in wild cenopopulations of Hypericum perforatum]

Select year