Iršėnaitė, R., Treigienė, A.

Pyrenomycetes and loculoascomycetes on oak (Quercus) in Lithuania [Pirenomicetai ir lokuloaskomicetai ant ąžuolų (Quercus) Lietuvoje]

Select year