Šlapkauskaitė, G. M., Jankavičūtė, G.

Ecological effect of nicotinic and para-aminobenzoic acids on the succession of phytoplankton. 2. Experimental bioassays of late summer phytoplanktocenosis [Ekologinis nikotino rūgšties ir para-aminobenzenkarboksirūgšties poveikis fitoplanktono sukcesijai. 2. Vėlyvos vasaros fitoplanktocenozės eksperimentiniai tyrimai]

Select year