Matulevičiūtė, D.

Notes on the syntaxonomy of communities formed by Carex elata All. subspecies [Pastabos apie Carex elata porūšių sudarormų bendrijų sintaksonomiją]

Select year