Šlapkauskaitė, G., M., Jankavičiūtė, G.

Ecological effect of nicotinic and para-aminobenzoic acids on the succession of phytoplankton. 1. Experimental bioassays of the late spring phytoplanktocenosis [Ekologinis nikotino rūgšties ir para-aminobenzenkarboksirūgšties poveikis fitoplanktono sukcesijai. 1. Vėlyvo pavasario fitoplanktocenozės ekspermentiniai tyrimai]

Select year