Ričkienė, A.

Botanikos studijų ypatybės Lietuvoje 1944–1950 m. [Peculiarities of botany studies in Lithuania in 1944–1950]

Select year