Stankevičienė, J.

Vegetation of Lithuanian seacoast sand communities, structure, chorology, and successions [Lietuvos pajūrio smėlynų augalijos strutūra, chorologija, sukcesija]

Select year