Skridaila, A.

Svetimžemių sumedėjusių augalų kelias į Lietuvą: tendencijos ir dėsningumai įvairiais istoriniais laikotarpiais [The way of alien woody plants into Lithuania: tendencies and regularities at different historical periods]

Select year