Baliuckas, V.

Paprastojo (Quercus robur) ir bekočio (Q. petraea) ąžuolų rūšių introgresija Trako miške [Introgression of pedunculate (Quercus robur) and sessile (Q. petraea) oak species in Trakas forest]

Select year