Kavaliauskas, S.

Influence of ecological conditions of the habitat upon variability of Rubus plicatus [Augimviečių ekologinių sąlygų įtaka Rubus plicatus įvairavimui]

Select year