Sendžikaitė, J.

Biological productivity of the aboveground part of naturalised sown meadows on a hilly landscape [Sėtinių natūralizacijos paveiktų kalvoto kraštovaizdžio pievų antžeminės dalies biologinis produktyvumas]

Select year