Radušienė, J., Bagdonaitė, E.

Hypericum perforatum augimviečių ekologinė bei fitocenologinė charakteristika [Ecological and phytocenological characteristics of Hypericum perforatum habitats]

Select year