Krikštaponis, A.

Diversity of fungi species in occupational and residential environments and their biological peculiarities (toxicity, pathogenicity, proteolytic, lipolytic, and cellulolytic activity) [Darbo ir gyvenamųjų patalpų mikromicetų rūšių sudėtis ir jų biologiniai ypatumai (toksiškumas, patogeniškumas proteolitinis, lipazinis bei celiuliazinis aktyvumas)]

Select year