Laiviņš, M., Jermacāne, S.

Emergence of certain neophytic plant communities in the vicinity of cemeteries in Latvia [Kai kurių neofitų bendrijų formavimasis aplink kapines Latvijoje]

Select year