K?l?n?, M., Kutbay, H. G., Ta?, E.

Phenology of woody species occurring in Quercus cerris L. var. cerris (Turkey oak) forest [Sumedėjusių augalų, augančių burgundinių ąžuolų (Quercus cerris L. var. cerris) miškuose, fenologija]

Select year