Urbonas, V.

Mycological and lichenological investigations in Eastern Lithuania. Species composition and ecological peculiarities of agaricoid fungi [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai Rytų Lietuvoje. Agarikoidinių grybų rūšių įvairovė ir ekologiniai ypatumai]

Select year